Šviesios mintys padeda pabusti

Mokymai mokyklų bendruomenėms

Mokymų temos skirtos mokytojams, mokiniams ir  tėvams.

„Mediacijos pagrindai“
Mediacija mokiniams, mediacija mokyklose.

8 valandų mokymai skirti parengti mokinius – mediatorius, kurie vėliau galėtų padėti kitiems išsispręsti kylančius konfliktus. Mokymai naudingi klasės auklėtojams, socialiniams darbuotojams, psichologams, norintiems savo darbe naudoti mediacijos principus.
Mediacija yra vienas iš būtų vykdyti patyčių ir konfliktų prevenciją, ugdymo įstaigoje. Tam, kad tarpusavio konfliktai nebūtų palikti neišspręsti yra naudinga turėti mediatorių, kuris į situaciją pažvelgtų neutraliu kampu ir padėtų nesutariančioms pusėms rasti sprendimą. Taip pat mokinių – mediatorių veikla daug efektyvesnė nei konfliktų sprendimas įsikišant suaugusiems. Tik tuomet kai mokinys – mediatorius negali padėti abejoms pusėms susitaikyti gali į situaciją įsiterpti suaugusieji. Mediacijos išskirtinumas palyginus su kitais patyčių prevencijos projektais yra tas, jog ją galima įdiegti labai greitai ir netik efektyviai sprendžia konfliktus, bet ir yra puiki gyvenimiška patirtis mokiniams – mediatoriams.
Mokymų medžiaga parengta bendradarbiaujant su Estijos ir Danijos specialistais. Projektas įgyvendintas su organizacija „Gelbėkit vaikus“.

„Patyčių prevencija“
Tai mokymų patirtis sukaupta įgyvendinant projektą “Saugi mokykla”. Mokymai buvo vedami apie tai, kas yra patyčios, kokios jų priežastys, kaip reaguoti į patyčias. 4 valandų trukmės įdomūs ir naudingi mokymai mokyklos bendruomenei. Nuo kitų panašių mokymų skiriasi tuo, jog parengti pagal amerikiečių psichologo Izzy Kalman metodiką, su kuria artimiau galima susipažinti knygoje “Kiekvienas skirtingas – kiekvienas reikalingas”.
Projektas įgyvendintas su organizacija „Gelbėkit vaikus“.

„Karjeros kompetencijų ugdymas“
4-8 valandų mokymai įvairiomis karjeros temomis skirti mokyklos bendruomenei. Tai ir savęs pažinimo temos, verslo ir socialinės aplinkos pažinimo temos, sprendimų darymo kompetencijos ugdymas ir kitos.
„4 charakterio tipai“ – kokie yra žmonių tipai, kaip jie elgiasi ir bendrauja, koks jų požiūris į darbą ir pinigus. Šioje temoje kiekvienas atpažins save ir savo draugus, šeimos narius, geriau supras kitų žmonių elgesio motyvus
”Mano verslo idėjos” – kokias verslo idėjas išbandžiau asmeniškai ir kaip sekėsi.
”Inovacijos ir patentai” – kur rasti idėjų verslui, kaip veikia patentų sistema ir kokie įdomūs ir inovatyvūs lietuviški projektai sėkmingai gyvuoja tarptautinėse rinkose.
”Facebook sėkmės istorija” – mokiniai kasdien naudoja Facebook, tačiau dažnai net nežino, kaip jis atsirado, vystėsi ir tapo tuo, kuo yra šiandien.
”Pinigų psichologija” – kas yra pinigai, kokie jų veikimo dėsniai, kokie yra skirtingų kultūrų požiūriai į pinigus.
”Verslo formos” – kas yra UAB, AB, MB ar indv.veikla? Kokia verslo formą rinktis mokiniui norinčiam realizuoti savo verslo idėją? Kiek tektų sumokėti mokesčių ir kokie kiekvienos formos privalumai ir trūkumai?
Projektas įgyvendintas dirbant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre.

„Tolerancija ir kitoniškumas“
Tolerancijos mokymai, diskriminacijos mokymai, lyčių lygybės mokymai.
Tai 8 valandų programa, kurios tikslas supažindinti dalyvius su vyraujančiais stereotipais ir jų atsiradimo priežastimis. Mokymu metu ugdoma dalyvių tolerancija ir pagarba kitam žmogui, nepriklausomai nuo to, jog jis kitoks ir skirtingas.
Tema skirta, tam, kad geriau suprasti rasinius, lyčių, amžiaus, kultūrų ir religinius skirtumus tarp žmonių. Kas yra diskriminacija, kokios jos priežastys, kur dažniausiai susiduriame su diskriminacija ir kaip jos išvengti.
Mokymai vesti “Ugdymo plėtotės centro” įgyvendintame projekte.

„Mokytojų lyderystės ugdymas“
8 valandų trukmės mokymai: koks yra mokytojas lyderis; kodėl mokytojui reikalingos lyderio savybės ir kaip jas išugdyti. Kiekvienoje mokykloje reikia skatinti mokytojų-lyderių atsiradimą, kokias naudas tai duoda ir kaip tai sustiprina mokyklą. Mokymai vesti “Ugdymo plėtotės centro” įgyvendintame projekte.

„Emocijų masažas“
Šis seminaras intensyviai vedamas nuo 2010 metų, jame apsilankė keli tūkstančiai žmonių, dalis jų po mokymų tęsdavo darbą asmeninių konsultacijų metu. Šis seminaras gali būti organizuojamas 6, 8 ar 16 valandų formatu, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir temos detalumo. Šį seminarą galima pavadinti ir emocinio intelekto lavinimu praktiškai. Į savigydos procesą yra aktyviau įtraukiamas kūnas ir tai duoda efektyvesnį rezultatą. Pratimai yra lengvai išmokstami ir iškart pritaikomi praktiškai. Pratimai remiasi prielaida, jog mūsų sveikatos ir psichologiniai
sutrikimai susiję su energetiniais blokais mūsų kūne, bei įvairiais neigiamais įsitikinimais mūsų mintyse.
Praktika padeda: atsikratyti nuovargio; motyvuoti save; sustiprinti savo energetinę sistemą; sustiprinti sveikatą; padidinti energijos kiekį; padeda sumažinti baimes, nerimą ir įvairias įtampas.

„Emocijų ir streso valdymas“
4 valandų seminaras supažindinantis su emocijų veikimo principais. Padeda geriau pažinti save, padeda išanalizuoti streso priežastis. Viename lape nupaišysiu viską ką reikia žinoti kad suprasti kaip veikia emocijos mūsų viduje. Jos yra kaip karštas garas, jei nežinai kaip su juo elgtis jis gali nudeginti, tačiau jei garą pajungsi į garo variklį, gausi jėgą stumiančią gyvenimą pirmyn. Taip ir mūsų emocijos, jog gali mus skaudžiai deginti arba gali padėti gyvenime judėti į priekį. Mokytojo darbas yra bendravimas, o bendravimas visuomet kupinas emocijų, tad norint būti darbingesniu, norint neprarasti energijos, reikia suprasti kaip veikia emocijos ir ką su jomis daryti.

„Transakcijų analizės pagrindai“
Turinys parengtas pagal transakcijų teoriją (Thomas Harris) kuri nagrinėja žmonių komunikaciją. Dažnam teko girdėti frazę „win – win“, tad šiame seminare sužinosite ką ji reiškia ir kaip ji atsirado. Lengva, suprantama, vizuali (daug schemų) tema su daug praktinių užduočių, kasdienių dialogų analizavimu. Padeda žmonėms suprasti ir atpažinti, jog kiekviename žodyje yra emocijos, padeda geriau kontroliuoti savo emocijas bendraujant. Atsiranda daug tolerancijos ir kito priėmimo, supratimo kaip bendrauti su kitais. Paaiškėja pagrindinės nesusikalbėjimo priežastys. Išmokstama sukontroliuoti savo balso toną ir bendravimą nukreipti konstruktyvia linkme. Sustiprėjame, nes kitų žodžius suprantame geriau ir kitų žmonių žodžiai mus mažiau žeidžia, nes suprantame už jų besislepiančias emocijas.
Taip pat nagrinėsime 4 gyvenimo pozicijas, kuriose žmonės gyvena. Šios pozicijos nulemia mūsų santykius su savimi ir aplinkiniais, tad jų suvokimas ir pakeitimas gali duoti didelius pokyčius gyvenime. Seminaro trukmė 4 val.

Projektas „Klasė“

Kiekviena klasė skirtinga ir unikali. Kiekvienoje klasėje skirtingas bendravimas, tradicijos, mikroklimatas. Klasė tai – skirtingos asmenybės augančios kartu. Klasė gali būti skirtingų nuomonių priešprieša ir gali būti skirtingų nuomonių darna, viskas priklauso nuo to kur pati klasė nuspres judėti ir tam mes galime duoti gerą ir stiprų impulsą. Įgūdžiai, kuriuos formuojame leisdami laiką klasėje bus reikalingi ir naudingi vėliau gyvenime. Klasę pakeis studentų grupė, studentų grupę pakeis darbo kolektyvas. Mes visuomet turėsime mokintis būti vieni su kitais, padėti vieni kitiems, būti produktyvūs, išnaudoti vieni kitų talentus ir mokėti įnešti savo indėlį. Vieną dieną skirsime visų svarbių dalykų, vykstančių klasėje aptarimui.

Geriau pažinsime save ir vieni kitus.
Geriau suprasime kaip ir kodėl kasdien jaučiamės.
Klasės emocinė dinamika, kokiomis nuotaikomis gyvena klasė.
Kaip spręsti klasėje kylančius nesklandumus.
Kodėl kiekvienas skirtingas ir kiekvienas reikalingas.
Komandinis darbas, kaip jis atrodo ir kodėl jis reikalingas klasėje.
Daug praktinių užduočių, kad kiekvienas būtų įtrauktas ir informacija išliktų ilgam.

Rezultatai:
pagerėjęs klasės mikroklimatas;
padidėjusi motyvacija bendradarbiauti;
nusistatyti bendri klasės tikslai;
sustiprinti tarpusavio ryšiai.

Klasę dalinsime į dvi grupes ir su kiekviena grupe pakaitomis dirbs du lektoriai. Mokymų temos parinktos pagal konkretų klasės poreikį.

Mokymus veda Aivaras Pranarauskas. Išsamesnė informacija telefonu 868467325.
Orientacinė valandos kaina 50 € plius kelionės išlaidos.

Komentarai uždrausti.