Šviesios mintys padeda pabusti

Kaip užsitikrinti Dangaus apsaugą

Ne kartą esu dalijęsis vaizdo klipu „I Will Bless Those Who Bless You“ (Laiminsiu tuos, kurie laimina jus). Ten pasakojama, kaip tą pačią dieną, kai JAV prezidentai derybų metu pamėgina paspausti žydus, jog šis priimtų palestiniečių reikalavimus, JAV krantus nusiaubia audros, potvyniai ir kitokios gamtos stichijos. Taip Dangus mums siunčia ženklą, kad žydai turi specialią apsaugą ir kad į juos besikėsinantieji nukentės. Tame klipe cituojamas pranašas Zecharija: „kas jus (žydus – AG) užgaus, tas užgaus mano akie lėliukę“ (Zech 2:11).

„Laiminsiu tuos, kurie laimins jus“ – tai eilutė iš Pradžios knygos 12:3. Čia D-vas praneša Abraomui, kad jo palikuonys susilauks Apvaizdos apsaugos. Bus laiminami tie, kurie laimins Abraomo palikuonis, o tie, kurie juos keiks, susilauks D-vo prakeiksmo. Taigi ši eilutė, jeigu atidžiau ją panagrinėsime, gali mus išmokyti kaip užsitikrinti Dangaus paramą.

Nors dažniausiai sakoma, kad Abraomo palikuonys yra žydai, tai tik iš dalies tiesa. Ten pat sakoma, kad iš Abraomo kils daug tautų, jo palikuonių skaičius bus kiek žvaigždžių danguje. Tiek pagal rabių komentarus, tiek ir pagal savo charakterį esame Abraomo anūko Esavo palikuonys (tokiais yra visos Šiaurės tautos – Vakarai ir Rusija). Vadinasi, mes taip pat iš kilę Abraomo.

Tačiau Talmudas nemano, kad pakanka būti šiaip palikuonimi ir vien jau dėl to susilauksi tokios malonės. Kaip ne kaip, Tora pilna perspėjimų, kad dorieji bus iškelti, o nusidėjėliai sugrumdyti. Todėl Talmudas (traktatas Avot 22 sk.) patikslina, kad Abraomo palikuonys – tai tam tikromis charakterio savybėmis pasižymintys žmonės. Ten pat pažymima, kad labiausiai šios savybės būdingos Izraeliui, tačiau tai nereiškia, kad tokiomis savybėmis negali pasižymėti ir kitų tautų atstovai. Ir priešingai, visiškai įmanoma, kad tuo nepasižymės kai kurie atskiri žydai. Taigi Abraomo palikuonimis laikomi tie, kurie pasižymi tomis savybėmis, kurias netrukus paminėsiu. O tai mums suteikia neįtikėtiną galimybę – užsitikrinti palaimą, kad Viešpats laimins mūsų draugus ir grumdys mūsų priešus.

Šios savybės yra trys:

  1. Geroji akis

Geroji akis – tai biblinis žargonas apibūdinti tokią savybę, kai žmogus visame kame linkęs įžvelgti gerąją pusę. Pavyzdžiui, kas nors vėluoja į susitikimą su juo. Piktoji akis iš karto nuspręs, kad tas žmogus nedisciplinuotas ir kad reikia su juo atsargiai; geroji akis pagalvos, kad veikiausiai tą žmogų įstrigtino kamščiai arba kad jis užsiėmęs kažkuo itin svarbaus, tad man bus džiaugsmas leisti jam tai netrukdomai pabaigti.

Žinoma, asmuo neturi būti kvailys, negalime leisti, kad žmonės piktnaudžiautų tavo geranoriškumu, tačiau visiems reikia suteikti pasitikėjimo kreditą. Taip pat geroji akis reiškia, kad žmogus linkęs įžvelgti gera ir visuose D-vo ar rabinų sprendimuose. Gal Viešpats ir siunčia man neįtikėtinus išbandymus, tačiau galbūt visa tai skirta tam, kad palikčiau blogą aplinką arba kad užgrūdinčiau savo charakterį?

Ilgą laiką žydai buvo pajuokos objektas kam šie prieš valgį plaunasi rankas. Net ir Jėzus (žr. Lk 11:37) plieka rabius, kodėl šie vadovaujasi tokiu archajišku papročiu ir vaizduojasi, kad tai ką nors duoda. Tačiau iš tiesų tai Toros priesakas (tik nepasakysiu rašytinės ar žodinės) ir galiausiai gavosi taip, kad paskutiniai juokėsi rabiai. Taigi visi tie, kurie pasitikėjo, kad Viešpats žino ką daro, liko išaukštinti.

  1. Kukli siela

Kuklumas judaizme suprantamas kiek kitaip nei krikščioniškame pasaulyje. Būti kukliu reiškia laikyti, kad virš manęs yra ir daug svarbesnių jėgų ir veiksnių. O jei taip, tuomet man bus garbė pasiaukoti, kad šioms būtų geriau. Taigi kukli siela – tai visų pirma idealistas, aukojantis save reikšmingiems tikslams. Tačiau kuklus yra ir tas, kuris nesipučia kitų žmonių akivaizdoje. Jeigu norite kad jus pamėgtų – bendraukite su kitais laikydamiesi nuostatos, kad esate nereikšmingas ir kad jums svarbiau jų gerovė. Tačiau nepersūdykite – niekam nepatinka žmonės, kurie nesugeba pasirūpinti savimi.

  1. Nereikli siela

Tai toks žmogus, kuris gali išgyventi ir be triaukščio namo, be naujo „Mersedeso“ iš salono ar panašiai. Toks žmogus dėkingas už visa, ką turi, sugeba tai vertinti. Niekas niekuomet neturės visko (pvz. jei turės visus turtus, tai gali užklupti vienišumo jausmas, t.t.) Net stygius, iššūkiai galbūt yra tau naudingi. Kaip ne kaip, kas čia per gyvenimas, kai nėra jokių iššūkių – nejau norite gyventi visiškame komforte kaip kūdikis?

Taigi asmenys, kurie išsiugdys šias savybes, bus laikomi Abraomo palikuonimis ir Viešpats laimins tuos, kurie laikina juos ir keiks tuos, kurie keikia juos.

Aurimas Guoga

Komentarai uždrausti.