Šviesios mintys padeda pabusti

Pinigų konstaliacijos

Dalinuosi apmąstymais po pinigų konstaliacijų. Nežinantiems kas yra konstaliacijos padės google, o jei dviem sakiniais: tai – galimybė labai subtiliu būdu prisiliesti prie savo praeities, ją išjausti, suprasti, koreguoti. Jūsų praeitis, tai – jūsų protėviai. Paveldėjote ne tik kūną, bet ir giminės likimą.

Požiūris į pinigus, į gerbuvį taip pat yra paveldimas. Psichologai pasakytų, jog mes perimame tėvų požiūrį į pinigus, į darbą, į mokymasį, į kitus žmones. Tai esminiai faktoriai nulemiantis pinigų uždirbimą. Tėvų požiūris ir elgesio šablonai yra mūsų puikiai išmokti ir pasislėpę pasąmonėje, ir tuo pačiu metu aktyviai ir dažnai gan nematoma forma įsikišantys į mūsų finansinius sprendimus.  Jei tėvų elgesį su pinigais galime atsekti, išnagrinėti, tapti sąmoningi ką reiktų koreguoti, tai mums daug sunkiau išnagrinėti savo senelių santykį su pinigais, nes čia mes dažnai turime jau mažesnį žinojimą. O savo protėvių santykio su pinigais mes nežinome visiškai. Tad konstaliacija yra tas įrankis, kuris gali padėti pažvelgti į savo protėvių ir proprotėvių gyvenimus ir išsiaiškinti mums rūpimus klausimus.

Yra keletas esminių dalykų istoriškai vienijančių visą tautą. Ir mūsų seneliai, protėviai, proprotėviai ir proproprotėviai tai išgyveno. Tai sovietmetis, trėmimai, du pasauliniai karai, rusų okupacija, baudžiava. Tad jei pažiūrime į 7 kartas po savęs ir suskaičiuojame pradedant tėvais iki 7 kartos, rasime 256 žmones. Ir jie visi buvo paveikti minėtų įvykių. Šios 7 kartos gyveno iki maždaug 19 amžiaus vidurio. Tad kaip apytikslį atskaitos tašką galima imti 1850 metus, peržiūrėti istoriją ir suprasime kas yra mūsų asmeniniame informaciniame lauke.

Baudžiava panaikinama 1861 metais, tad baudžiavos mentalitetas dar bent kelias kartas laikysis žmonių atmintyje. Baudžiava tai gyvenimas skurde, kuomet nekenti savo pono,  jautiesi silpnas ir nieko negali padaryti. Jei pamenate vyko 1863-1864 metų sukilimas, tačiau jis buvo pralaimėtas. Faktas, kad jūsų 7 eilės protėviai, kurių buvo 128 šią slogią nuotaiką jautė, kai kurie gal net šiame sukilime dalyvavo, bet po to nešiojosi pralaimėtojo kartėlį. Dabar įsivaizduokite koks būtų skirtumas jei jie būtų dalyvavę Didžiojoje Prancūzijos revoliucijoje, į jų DNR būtų buvusi įrašyta laimėtojo euforija, džiaugsmas, įgalinimas, jog gali pats keisti ir kurti savo gyvenimą.

Taigi turime valstiečius, bandančius sudurti galą su galu, dirbančius mediniais įrankiais, kuomet Vakarų Europoje jau buvo gerokai įsibėgėjusi pramonės revoliucija, augo miestai, pramonė, vystėsi bankininkystė. Nuvažiuokite į Rumšiškes ir pabandykite pajausti ką tai reiškia miegoti ant šiaudais prikimšto čiužinio ir pabandykite pagalvoti ant kokių čiužinių miegojo to paties laikotarpio Anglijos ar Prancūzijos gyventojai. Žinoma, tie patys Lietuvos rajonai gyveno gan skirtingai, palyginkite Vakarų Lietuvos ir Dzūkijos trobas, didžiulis skirtumas. Turėjome, žinoma, ir pasiturinčių ūkininkų ir miestiečių, pirklių. Tačiau didžiosios dalies žmonių savivertė, tokiomis sąlygomis yra trapi ir vos rusenanti. Žmogaus gyvenimo tikslas buvo išgyventi. Žmonės nemoka skaityti, beveik nėra lietuviškos spaudos, vienintelis mokytojas yra bažnyčia, tad didžiają dalimi bažnyčia formuoja požiūrį į pinigus. Tai vienas faktorių dėl ko skirtingu greičiu juda protestantiška ir katalikiška Europos dalys. Protestantai produktyvumu ir ekonomika po reformacijos pradeda labai stipriai lenkti katalikišką Europos dalį, nes susiformuoja nuostatos, jog reikia gerai ir kokybiškai atlikti savo darbą, jog reikia būti tvarkingam, jog reikia susitvarkyti sulūžias tvoras ir t.t. Taigi, kuomet žmogus šiandien sako, o kam man dirbti ir stengtis, visvien nieko gero nebus, mes girdime kalbant jo praeitį, nes iš tikrųjų, tuos 150 metų nelabai kas gero buvo žiūrint per ekonominę prizmę. Žmonės negalėjo patirti kas tai yra gerovė, klestėjimas ir augimas.

Vėliau turime du karus, kuriuos išgyveno bent 80 tavo protėvių. Ką reiškia karas? Tai, kad nėra jokio saugumo, tai ką turi viskas gali būti atimta, tau gali tekti viską palikti ir bėgti slėptis. Atėję kareiviai viską iš tavęs gali atimti, tavo paršiuką, tavo vištas, tavo karvę, tavo arklį, kuris yra didžiausias tavo pagalbininkas. Viską gali sudeginti ir palikti tave be nieko. Tu nenueisi į parduotuvę ir nenusipirksi maisto. Jei išnešė tavo paskutinį maišą grūdų, vadinasi badmiriausi ir tai gali tęstis metų metus, nes neturi ką pavasarį pasėti. Įsivaizduokite 5 vaikų šeimą su paliegusiais seneliais, kurie visi badmiriauja. Kokia yra jų emocinė būsena, kokio stiprumo tai emocija? Kuo stipresnės emocijos, tuo stipriau jos yra įsirėžusios mūsų informaciniame lauke.Jei šiandien taupote kiekvieną kąsnį arba viską ką turite vertingo slepiate, įsirengiate namuose seifą, signalizaciją ir dar paliekate du šunis, tai gali būti, jog šis informacinis laukas tebelydi jus.

Trėmimai, partizanų pasipriešinimas, sovietų valdžios represijos ir persekiojimai. Už tai kad turi daugiau negu kiti būsi išbuožintas ir ištremtas. Už tai, kad mokeisi ir turi profesiją būsi ištremtas. Už tai, kad stengeisi daugiau negu kiti būsi ištremtas. Už tai, kad turėjai daugiau žemės ir trobesių, būsi ištremtas arba tavo žemė bus nusavinta. Negali džiaugtis gerove, negali parodyti, kad turi daugiau. Geriau pinigų neturėti, nes jei turėsi pinigų, gali tekti už tai sumokėti savo gyvybe Sibiro lageriuose. Taigi geriau nesimokyti, per daug nedirbti ir per daug neturėti, kad neišsiskirtum iš kitų. Tai formuoja pasislėpusio, pasyvaus ir neraštingo žmogaus mentalitetą. Visos kompetencijos, kurios yra esminės norint uždirbti daugiau: nuolatinis mokymasis, profesinė karjera, buvimas proaktyviu, kūrybingu, darbščiu ir t.t. yra užspaustos ir nevystomos. Tai bus jūsų seneliai ir proseneliai apie 10 žmonių ir jų likimai daug stipriau jus veikia nei prieš tai buvusių kartų. Tad kuomet mes nenorime mokytis, nenorime drąsiai ir aktyviai siekti tikslų profesinėje veikloje mes galime būti veikiami šių likimų.

Turėjome konstaliacija, kuomet mergina įkūnijusi senelę perteikia tos senelės savijautą ir istoriją, mes matėme vieną fragmentą, kaip senelė atiduoda paskutinę duoną savo vaikams, kad jie išgyventų. Taigi žmogus gali turėti perdėtą poreikį taupyti, jis negali nieko išmesti, jis nieko sau neleidžia, nes galbūt jo praeityje jo protėviai negalėjo sau nieko leisti, jis taupo, nes jie buvo priversti taupyti. Kitas momentas gali būti, jog mes stengiamės atsikratyti pinigais, mes vos tik juos gauname stengiamės išleisti, mums nejauku turėti pinigus. Kad ir kaip keistai beskambėtų, bet gali būti, kad mes saugiau jaučiamės be pinigų negu su pinigais, tai atvejis kuomet jus vis dar lydi protėvių programa, kuomet jiems buvo saugiau būti neturtingiems, negu turtingiems. Tad pinigai paprasčiausiai jus aplenkia. Tik įsisąmoninus, kas vyksta galima inicijuoti pokytį ir pradėti keisti savo santykį su pinigais.

Toliau turime ramesnį sovietmečio periodą po Stalino mirties. Tai deformuotų vertybių laikmetis, buvo madinga nedirbti ir viską „nešti“ iš savo darbovietės. „Nešti“ tai reiškia vogti, bet kadangi tai buvo visuomenės gyvenimo norma, tai „nešė“ visi. Jei dirbai mėsos kombinate tai „nešei“ dešras, jei siuvykloje tai „nešei“ kojines ir visą kitą. Sovietmetį matė jūsų seneliai, tai 4 žmonės. Tad jie greičiausiai, jog jūsų informaciniame lauke paliko įspaudą, jog reikia prisitaikyti, tyliai „nešti“, būti abejingam politikai ir į ją nesikišti, neturėti jokio požiūrio ir nuomonės. Sovietmečiu verslo nebuvo, tad požiūrį į verslą sunku komentuoti, bet galima pakomentuoti požiūrį į darbą. Tau nereikėjo dėti pastangų, kad gauti darbą, darbą duodavo valstybė. Tau nereikėjo itin konkuruoti su kitais, nereikėjo ugdyti savarankiškumo. Galėjai ramiai gyventi autopilotu, darbe buvo galima nepersidirbti, nes ar dirbai gerai ar vidutiniškai atlygis vis vien bus vienodas. Tad buvo ramus gyvenimas be konkurencijos ir atsakomybės. Pertekliaus ir gyvenimo kokybės taip pat nelabai pajausi, nes tiesiog nebuvo parduotuvėse prekių. Tad nebuvo galimybės patirti pinigų teikiamą džiaugsmą, patirti gerbuvį, patirtį kokybišką gyvenimą.
Kuomet darbdaviai sako, jog darbuotojams trūksta atsakomybės ir įsitraukimo į darbą, atsakymo galima ieškoti čia. Kuomet darbuotojas sėdi ir nieko nedirba, jis „neša“ iš darbovietės savo laiką ir energiją. Jis dabar negali „išnešti“ dešros, bet jis gali pasyviai priešintis savo darbaviui nedirbdamas. Taip kaip sovietmečiu pasyviai visi priešinosi okupacinei valdžiai.

Dar reikėtų prisiminti, jog šias 7 kartas nuolat lydėjo valiutos pasikeitimai ir didžiulė infliacija: rublis, litas, markė, rublis, talonai, litas, euras. Turime 7 kartus pasikeitusią valiutą. Kaip tai įsirėžia žmogaus sąmonėje? Tai nuolatinis nestabilumas, visos 7 kartos buvo paliestos to nestabilumo. O nestabilumas neleidžia investuoti į ateitį, todėl žmonės ir neivestuoja. Kam investuoti, jei viską prarasi? Manau, tai gali būti viena priežasčių kodėl mums taip sunkiai sekasi kurti inovacijas, naujus produktus, kodėl verslas neinvestuoja į mokslą. Tai yra priežastis to, jog mes nemokame susitelkti, investuoti ir kurti kažką naujo pvz. 5 metus. Mes tiesiog netikime, jog situacija gali būti stabili 5 metus.

Infliacija tai pojūtis, kuomet viskas aplink tave brangsta ir su kiekvienu infliacijos procentu tu tampi vis silpnesniu. Ką reiškia infliacija yra patyręs ir kiekvienas dabar skaitantis, tai ir pyktis, ir bejėgiškumas, ir protestas, viskas susimaišę į vieną. Kuomet sužadinama ši emocija ji labai susilpnina produktyvumą ir motyvaciją.

Kuomet mes klausime kodėl mūsų mentalitetą lydi bejėgiškumo ir aukos motyvai? Kuomet mes klausiame, kodėl trečdalis Lietuvos gyvena skurde ar ant skurdo ribos? Kuomet klausiame, kodėl daugiau nei pusė Lietuvos sutinka dirbti už minimumą? Kuomet klausiame, kodėl neturime viduriniosios klasės? Kodėl darbuotojai įtampoje su savo darbdaviu ir daugiau nei pusė darbuotojų nėra patenkinti savo darbu. Kodėl mūsų produktyvumas atsilieka nuo vakarų valstybių vidurkio. Kodėl mūsų žema savivertė ir kodėl mes nežvelgiame drąsiau į pasaulio rinkas?

Dabar visi atsakymai aiškesni. Tos 7 kartos po tavęs, tie 256 žmonės gyveno labai sunkiai. Jie nežinojo ką tai reiškia realizuoti savo svajones, jie nežinojo, ką tai reiškia kvėpuoti laisvės oru. Jei negalėjo turėti ir negalėjo kurti. Jiems nebuvo prasmės dirbti sovietmečiu. Jų tikslas buvo išgyventi ir jų visų gyvenimo patirtys yra tavyje. To negali ištrinti, tą galima tik pažinti, įsisąmoninti ir tuomet gyjimo procesas prasideda.

Dabar Lietuva pradėjo gyventi geriau, tad nuo to momento jau su kiekviena karta vyksta pokyčiai į gerą, kiekviena karta gyvens geriau. Tačiau jei šiandien norite geriau suvokti savo santykį su pinigais, kodėl jūs bijote jų arba jie bijo jūsų, jei norite suprasti kokios programos yra giminėje ir koks informacinis laukas dabar nulemia finansinius sprendimus tą pamatyti ir pakoreguoti greičiausiai padeda konstaliacija. Tai inicijuoja esminius pokyčius,  suvokdami kas vyko tampate įgalintu keisti programą, galite išspręsti likusias neišspręstas problemas, kurios atneša neigiamą energetinį krūvį iš praeities. Atlikus visas korekcijas padaugėja energijos ir motyvacijos, nes pamažu atstatote energetinį ryšį su savo protėviais.

Pinigai ateina per tėvo liniją, gebėjimas rasti ir dirbti mylimą darbą ateina per motinos liniją. Tad konstaliacija padeda analizuoti ne tik pinigų klausimą, bet ir mėgstamos veiklos radimo klausimą. Kaip tą veiklą rasti, kas trukdo ją rasti arba kokie įššūkiai ir kodėl toje veikloje lydi, padeda suprasti santykio su motina analizavimas. Pinigai yra tampriai susiję su sveikata. Disbalansas sveikatoje sukelia disbalansą piniguose ir atvirkščiai, disbalansas uždirbant pinigus sukelia disbalansą sveikatoje, tad konstaliacijos metu galima aptikti ir tokius dalykus. Konstaliacija gali parodyti ir kodėl nepavyksta realizuoti savo idėjų ir kokiame lygmenyje užstringate. Kažkada tikrai organizuosime tokį seminarą, tad jei įdomu palikite savo kontaktus ir informuosime jei toks seminaras vyks.

Aivaras Pranarauskas

Atsakymai į “Pinigų konstaliacijos”: 3

  1. Svaja parašė:

    Įdomus straipsnis, daug ką paaiškinantis.

  2. Šarūnas parašė:

    Labai įdomi sritis, būtų labai vertingas seminaras

  3. Karolis parašė:

    Ačiū už prasmingą ir gerą straipsnį. Seminaras būtų labai įdomus ir naudingas.

Parašykite komentarą