Šviesios mintys padeda pabusti

Ezoterinė religijos dalis – V. D-vo vardai, dvasinė energija

Apie parcufus pridursiu, kad sudėtinės dalys iš kurių jie sudaryti – tai sferų energija. Icchakas Luria ima tam tikrus sferų junginius ir analizuoja kokius darinius jie kuria.

D-VO VARDAI. Kam judėjams reikalinga daugybė D-vo vardų? Kodėl negali pasitenkinti vienu ar dviem, kaip mes? Galų gale, kam rašant žodį „D-vas“ praleidžiamos raidės?

Jeigu gyventume Afrikoje, mums visiškai pakaktų vieno žodžio ledui apibūdinti. Ledo reiškinys mums mažai rūpėtų, nes nepatektų į mūsų rūpesčių akiratį. Tačiau tolimoje Šiaurėje tikslesnis ledo apibūdinimas gali būti labai svarbus: sužinosime kokie laukia orai, kada laikas patraukti į žvejybą, kiek liko iki atlydžio ir taip toliau.

Ne kitaip ir su D-vo vardais. Būrams, kurių gyvenimas nuo D-vo toli ir kurie gyvena visiškai panirę gamtos dėsnių tikrovėje, pakanka ir vienos sąvokos. Tačiau kai supranti, kad tas reiškinys daugialypis, kad D-vas skirtinomis aplinkybėmis skirtingai veiks tavo tikrovę, atsiranda reikalas šiam reiškiniui suteikti skirtingas sąvokas.

Taip žodis „Elohim“ yra naudojamas tokiai padėčiai apibūdinti, kai žmonės žiūri sau, D-vas sau; žmogus silpniausias padaras gamtoje, tačiau vis tiek tikisi susikurti laimę jos dėsnių ribose.

Sąvoka „JHVH“ pasitelkiama tuomet, kai kalbame apie dvasinį pasaulio DNR. D-vas JHVH vaidmenyje tarė ištarmes, kurių dėka iš nieko atsirado pasaulis. Kadangi šis pavadinimas susijęs su dvasiniu pasaulio kodu, mums draudžiama šį vardą tarti garsiai – tai tarsi vaikams žaisti su galingais ginklais.

Toliau yra vardas „Šadai“, kuris pabrėžia, jog visos likimo gijos D-vo rankose, „Adonai“ pabrėžia Kūrėjo didybę ir taip toliau.

O žodį „Dievas“ judėjai rašo išmesdami raides dėl to, kad tame raidžių junginyje jau savaime yra tam tikra dvasinė energija. Ji gali prišaukti nelauktos bėdos jeigu ką nors parašys truputį neteisingai, jeigu po to tos raidės bus atspausdintos ir pateks į savartyną ir panašiai. Kadangi turime reikalą su galinga energija, geriau apsidrausti.

Aš taip rašau dėl dviejų priežasčių. Viena jau paminėta, tačiau pagrindinė mano priežastis yra tuo pabrėžti, kad čia kalbama apie Dievą kaip jį supranta judėjai. Todėl kartais rašau ir be brūkšnelio, pavyzdžiui, tokiame kontekste: krikščioniška Dievo samprata kalba apie tris dievus viename. Esu kiek drąsesnis nei ortodoksai, nes tai kita kalba ir kitos raidės, be to, jeigu kas nors ne taip, mano nuomonė nepadarytų tiek žalos kaip rabio nuomonė.

Įdomu pastebėti, kad hebrajų kalboje dauguma D-vo vardų yra daugiskaitos formos. Tai dėl to, kad kalbama apie energijas, kurios gimė iš vieno šaltinio. Mes aptarėme sferas, tačiau tai nereiškia, kad jos kyla iš skirtingų fizinių šaltinių. Tai viso labo paveikslas, tačiau niekas ten neturi savo nekintamos fizinės vietos.

DVASINĖ ENERGIJA. Tai, galima sakyti, yra molis, iš kurios angelai Danguje lipdo dvasinę tikrovę. Savo mintimis ir polinkiais prikūrėte teigiamos energijos – iš jos angelai pagal dvasinius dėsnius nulipdys atitinkamą rezultatą ir priešingai.

Kodėl žmonėms pavojinga susidėti su dvasinėmis energijomis? Įsivaizduokite Dangų kaip eismą mieste, o kai kur esama net ir greitkelių. Šis eismas – tai visokių energijų tėkmės, kurios užtikrina dieviškąją valią regimajame pasaulyje. Jeigu į šį pasaulį įžengia kas nors nepasiruošęs, nežinantis kaip su tomis energijomis elgtis, jis gali smarkiai nukentėti. Čia kaip vaikams žaisti su elektra.

Visgi žmogus turi galimybę įžengti į dvasinius pasaulius ir veikti ten vykstančius procesus. Taip yra dėl to, kad šie pasauliai buvo sukurti dėl žmogaus, jo dvasinio tobulėjimo labui, be to, žmogus sukurtas pagal D-vo paveikslą ir dėl to turi kone visas galias, kurias turi ir Viešpats. Tik mūsų galias mažina tai, kad brendame į nuodėmę. Pavyzdžiui, iki nuopuolio rojuje Adomas ir Ieva visa ko jiems reikia galėjo susikurti minčių pagalba.

Kartais mirtingųjų įsikišimas į dvasinį pasaulį gali būti labai pozityvus, tačiau tas, kuris tai daro:
1) turi turėti rimtą dvasinę apsaugą; jeigu nepiktybiškai sugalvotų ką nors daryti ne taip, kad jį įspėtų ir apsaugotų angelai sargai;
2. Turi nusimanyti, kad egzistuoja D-vo vaidmuo, planas, ketinimai šiam pasauliui ir savo intervenciją atlikti taip, kad šiems planams nesukliudytų. Priešingu atveju tai bus milžiniška nuodėmė – akiplėša bus atiduotas jo sukurtų demonų valiai ir šie jo „kūriniai“ jį sunaikins. Dėl to girdime visokias tokias istorijas, kad, neduok Die, žmonės paužsiiminėjo magija ir netrukus išprotėjo.

MANTRA IR MANDALA. Šie du reiškiniai yra iš meditacijų srities. Mantra – tam tikros minties kartojimas, kad ji taptų tavo savastimi. Pavyzdžiui, jeigu kasdien šimtus kartų kartosite „Viešpatie, aš visomis savo galiomis vengiu nuodėmės ir trokštu prie Tavęs priartėti“, tas tikrai paliks pėdsaką jūsų charakteriui.

Tikriausiai kada girdėjote, kad chasidai savo maldas beria tarsi žirnius į sieną. Atrodytų, kodėl jie nesimeldžia įsijautę, tarsi kokie aktoriai gražiai išreikšdami savo mintis? Bal Shem Tovas maldą laikė pagrindine meditacijos forma, todėl šioje vyrauja mantros stilius. Jeigu daug ir nuobodžiai kartosi vieną ir tą pačią mintį, ji tau kuo giliausiai įsisriegs į savastį. Bal Shem Tovas sako, kad toks nutrūktgalviškas maldos pylimas – požymis, jog karštai myli Viešpatį, kad šie žodžiai tau įsisriegė iki kaulų gilumos.

Mandala būtų kažkas panašaus į mantrą, tik vizualinis jos atitikmuo. Jeigu norime, kad kokia nors mintis įsisriegtų į smegenis, kabinamės paveiksliuką kur atvaizduota dvasinė įžvalga.

GEMATRIJA. Kabalos veikalas „Kūrimo knyga“ (Sefer Jecira) sako, kad šis pasaulis buvo sukurtas hebrajiškų raidžių pagalba. Vadinasi, šios raidės ir jų junginiai mums gali kai ką atskleisti apie dvasinę šio pasaulio prigimtį. Vienas iš pranašų, tikriausiai dar Mozė, gavo žinias apie kiekvienos raidės skaičiaus išraišką. Pavyzdžiui,א yra 1,ב yra 2 ir taip toliau. Gematrijos lentelė nėra paslaptis, kiekvienos raidės skaitmeninę išraišką galite rasti kad ir Vikipedijoje.

Kaip veikia gematrija? Pavyzdžiui, garsus kabalistas rabis Abulafija (XIII amžius) paima žodį “satan” (שטן) ir paskaičiuoja jį sudarančių raidžių skaičių sumą – 359. Po to suskaičiuoja žodžių “balta sėkla” (לבן זרע) gematrinę reikšmę ir atranda, kad ji taip pat 359. Tai rabis Abulafija pateikia kaip liudijimą, kad jo įžvalga apie didžiulę onanizmo žalą yra teisinga. Taigi gematrija padeda rabiams užčiuopti tarp skirtingų reiškinių dvasines sąsajas, pasitikrinti savo įžvalgų teisingumą.

PASNINKAVIMAS. Kai kūnas negauna eilinės maisto porcijos, jis susitelkia į save ir tam kartui mažiau kišasi į dvasinius žmogaus reikalus.

Tuo, ko gero, galime ir baigti pažintį su ezoterine religijos dalimi. Kai pasigilinti, mistiškumas išnyksta viskas ten stoja į savo vietas. Jeigu dar kokio mistiškumo liko, toliau gilinantis viskas paaiškėtų ir įgautų prasmę.

Pabaigti šią seriją norėčiau pastebėjimu, kad mūsų įkarštis domėtis ezoterika, apsikarsčius šiomis žiniomis mėginti iš savęs statyti didelius teisuolius, o taip pat „tikėti savaip“ ir tikėtis kad tai būtinai veda tik į gera, malšinamas dar Toros pradžioje. Pradžios knygos 4 skyriuje skaitome:

„Kainas aukojo Viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo kaimenės pirmienas. Viešpatis maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, bet į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Viešpats užkalbino Kainą: „Dėl ko tautai pikta? Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jeigu gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti.

„Kainas tarė savo broliui: „Išeikime į lauką… “ Pasiekus lauką Kainas pakilo ir savo brolį užmušė.“

Šiame epizode matome, kad Kainą pražudė dvasinė arogancija. Jis jautėsi esąs didelis teisuolis, tačiau Viešpats manė kitaip. Vietoj to, kad imtųsi gerų darbų ir tvarkytų savo charakterį, jis pasidavė savo demonams ir šie jį įstūmė į bedugnę.

Taigi viską apibendrinus reikia grįžti nuo ko ir padėjome – visi tie kabalistiniai dalykai yra keliems išrinktiesiems, o eilinis žmogus save turėtų save vertinti pagal tai kiek jam tą dieną pavyko atlikti dorų darbų – be to, nuolatos tikrintis, ar tai ką jis daro iš tiesų yra geri darbai.

Aurimas Guoga

Komentarai uždrausti.