Šviesios mintys padeda pabusti

Dvasinė skausmo prasmė

Kas yra skausmo priešingybė? – Pagalvokite.

Dauguma tikriausiai sau atsakėte, kad skausmo priešingybė yra malonumas. Ir, deja, tai bus beveik teisingas atsakymas. Nes lietuvių kalboje žodis „malonumas“ gali reikšti dangų ir pragarą. Mes nepastebėjome kai ko neįtikėtinai svarbaus. Tiek svarbaus, kad šio dalyko nesuvokimas gali lemti mūsų visuomenės griūtį.

Žodis malonumas turi dvi skirtingas reikšmes. Viena malonumo rūšis mus veda į dangų, kita – į priešingą pusę. Pirmiausia apie malonumą, kuris mus pražudo. Šios malonumo rūšies yra persunktas dabartinis mūsų gyvenimas. Tai komfortas, pasitenkinimas esama būsena. Nereikia įsitempti, nereikia sunkiai dirbti. Kai taip suprantame malonumą, gero gyvenimo prasmę, įžengiame į dekadanso amžių. Tarnavimas kūno poreikiams tampa svarbiausias. Nieko naudingo neveikti tampa priimtina. Savo brangiesiems ir artimiesiems linkime patirti kuo daugiau komforto. Mažiau dirbti ir daugiau uždirbti. Džiaugiamės, kai galime pagulėti po kepinančia Egipto (ar Palangos) saule, nes tai labai malonu ir gera.
Ši mūsų kalbos spraga neleidžia mums iki galo suvokti, ką iš tiesų reiškia patirti malonumą. Dekadanso „malonumas“ – tai kelias nužmogėjimo, gyvulėjimo link. Kaip sako N. Weinbergas audio įraše „Mastering Fear“, dekadanso „malonumas“ yra judėjimas mirties link. Pasidavę pagundai nesistengti, nedėti pastangų, tik vegetuoti, mes judame motinos įsčių link. Tada maloniai kiūtojome, viską gaudavome be jokių pastangų. Norėtumėte atgal į ten? – Tai kelias į mirtį. Kaip sako N. Weinbergas, galiausias komfortas yra pati mirtis (the ultimate comfort is death itself).

Mūsų visuomenėje yra daug dekadanso kultūros propaguotojų. Aš tai pavadinau MTV kultūra. Ji mus moko šokti ir linksmintis, per tai tapti žvaigžde. Tada šokdinti ir linksminti kitus, už tai gauti pinigų, dėmesio ir viso kito, ko tau reikia. Kol žvaigždės tai daro, mes gauname pasitenkinimą be pastangų. O kai jos ima degraduoti (o juk taip paprastai ir būna), mes pikdžiugiškai šaipomės iš jų nuopolio. Štai, pavyzdžiui, vakar perskaičiau, kad B.Spears jaučiasi sena. Tačiau jai dar nėra 25 metų. Ar tai sveika? Patys nesuprantame, kad toks juokas nesveikas mums patiems – tai vartai į mūsų pačių tolimesnę degradaciją. Juk kai žmogus, kurio klauso milijonai, netenka proto, tai turėtų prablaivinti ir pažadinti. Tačiau vietoj to – pasityčiojimas, bepročio juokas. Nėra ko stebėtis, kad juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Pats velnias.

Taigi, dekadansą galima palyginti su puvimu. Kai paliksime mėsos gabalą šiltoje vietoje, ją ramiai ir maloniai sutvarkys puvimą lemiantys mikroorganizmai. Žydai šią jėgą, tempiančią mus prie žemės, vadina Satan (tai ne Satana, o už visokį – fizinį ir dvasinį – puvimą atsakinga žemės jėga). Todėl komforto siekimas yra ne malonumas, o nesąmoningas mirties troškimas.

Tačiau yra ir kitokios rūšies malonumas. Šis ir atskleidžia mums malonumo prigimtį ir paslaptį. Tai augimas savo pastangų dėka. Tai tarnavimas savo dvasios kūnui, pasiaukojimas savo tikslui, kitiems žmonėms. Ši malonumo rūšis mus pasiekia per atsivėrimą skausmui. Šis malonumas sustiprina mūsų savigarbą, priverčia kitus mus gerbti ir norėti sekti mūsų pavyzdžiu. Tai malonumas, kuris reikalauja iš pradžių patirti skausmą, atsiversti diskomfortui. Kai dekadansas yra bet kokio skausmo vengimas, tikrasis malonumas yra be jo nepasiekiamas. Kuo daugiau skausmo – tuo didesnis malonumas. Jis skatina mūsų asmenybės augimą, lavina mūsų dvasinį, o per tai ir fizinį kūną. Mes augame, ir tuo džiaugiamės. Tai tikrasis malonumas.

Paskelbus apie Sėkmingos tautos idėją, mes, sėkmės gyvenimo būdo propaguotojai, buvome ne kartą susirinkę ir tarėmės kaip galima išvesti visuomenę iš dvasinio sąstingio. Tomas Girdzijauskas prisidėjo nepaprastai svarbia įžvalga, kad visuomenės problemų sprendimo raktas yra šeimos santykiuose. Kitaip sakant, kai šeimose mes dvasiškai nepasotinti, kai šeima mums atgrasi ir kelia nepasitenkinimą, nėra ko norėti, kad už šeimos ribų žmogus būtų labai laimingas ir tokiais padartų kitus. Kas dar svarbiau, iš tokios šeimos išeina „kreivi“ vaikai. Jie iškreiptai supranta savo pareigas šeimoje, nemoka teisingai bendrauti su priešinga lytimi. Iš čia – vienatvė ir dideli priekaištai kitai stovyklai (kas baigiasi dar didesne vienatve).

Papildžiau Tomą, kad, mano supratimu, raktų raktas į visuomenės problemų sprendimą yra vyriškumo problema. Dabartiniai „vyrai“ yra užauginti dekadanso dvasia. Jie neturi žalio supratimo apie tai, kas yra vyriškumas. O vyriškumas – tai visų pirma gebėjimas toleruoti skausmą. Daryti tai, ką tau liepia protas ir sąžinė, o ne nuolat siekti tik malonumo. Mamų auklėjimo stilius neišvengiamai ves vaikelį į patogumą. Toks jų darbas. Todėl, jei neįtrauksite vyrų į vaikų auklėjimo procesą, vaikai persiims dekadanso dvasia.

Išeities iš mūsų tautą apėmusios dvasinės depresijos reikia ieškoti gražinant vyriškumui jo buvusią galią. Vyrai turi aiškiai suprasti, kad jie yra gimę patirti skausmą, ir pasitikti jį su ramybe širdyje. Moterys turi aiškiai suprasti, kad susidėjusios su patogumų siekiančiu vyru jos pasmerkia save ir šeimą lėtam puvimui. Turime visi išmokti vyro – moters elgesio šeimoje. Moterys turi liautis dejavusios, kad „dingo geri vyrai“ ir susirūpinti savo dvasiniu patrauklumu. Konkrečiai, moteris neturės stiprios įtakos vyrui, jei nebus už jį gerokai jautresnė.

Tikras malonumas pasiekiamas tik per skausmą, per pastangas. Kai dedame pastangas, mes ir patys nepajuntame, kaip pastangų diskomfortas virsta entuziazmu. Tai būtina sąlyga tapti laimingam. Kiekvienas žmogus, kuris deda pastangas apsitvarkyti, augti dvasiškai, visuomet anksčiau ar vėliau būna apdovanojamas. Kuo jis (ji) abejingiau žiūri į augimo skausmą ar nepatogumus, tuo jo pažanga greitesnė ir tuo greičiau jo (jos) skausmą užgožia malonumas.

Dar reikia pridurti, kad intelektualams, kurie prisiima atsakomybę už mūsų visuomenės dvasinį atgimimą, kurie pasirinko būti lyderiais ateities visuomenėje, šiuo metu reikia augti sparčiausiai. Dejavimai, kad kiti jūsų nepalaiko, kad jūsų darbai neįvertinti, kad per mažai žmonių prisijungia prie jūsų tikslo – visa tai tik maišo jūsų sąmonę su daugumos sąmone. Jūs teturite tik vieną tinkamą išeitį – tapti geresniu (geresne)! Savo noru dar truputėlį atsiverti dvasiniam skausmui, kad vėliau patirtumėte tikrąjį malonumą.

Parašykite komentarą