Šviesios mintys padeda pabusti

Kas yra NLP?

NLP genezė ir įžvalgos iš praeities.

Dažnai esu klausiama: kas  yra neurolingvistinis programavimas? (Toliau šiame straipsnyje NLP pavadinimas bus sąmoningai pateikiamas iškiriant šio pavadinimo tris sudedamąsias dalis. Toks NLP pavadinimo pateikimas, yra svarbus tik šiame straipsnyje ir tik šiame kontekste). Turiu prisipažinti,  kad kiekvieną kartą bandydama atsakyti į šį klausimą, panaudoju vis kitokį būdą tai nusakyti. Atsakymo būdą dažniausiai pasirenku intuityviai, priklausomai nuo to kas ir kokiame kontekste  klausia.  Manau, Neuro Lingvistinį Programavimą sudėtinga apibūdinti pirmiausia todėl, kad NLP atsirado ir remiasi keliomis, gan skirtingomis ir tuo pačiu, sąsąjas turinčiomis disciplinomis: hipnoterapija, lingvistika, psichologija, sistemų teorija ir sistemomis, kurios padeda suprasti, kurios vienaip ar kitaip sistemina sistemą, kurios objektas yra Žmogų. Šiame staipnyje bus pateikta NLP atsiradimo istorija, atsiradimo aplinkybės, šio pavadinimo genezė. Šio straipsnio struktūra bus pateikta pritaikius Meta modelį, kuris suteiks detalesnį supratimą kas yra NLP.

Neuro Lingvistinis Programavimas dviejų autorių, John Grinder ir Richard Bandler, kūrinys. Atsiradimo data galėtų būti apibrėžta 1970-siais metais, nors NLP iki šiol vystomas, tobulinamas, plečiamas, gilinamas. Atsiradimo vieta – Kalifornija, Santa Kruz. NLP autoriai  gyveno ir dirbo vedini žingeidumo ir nepasotinamo noro suprasti, kaip funkcionuoja žmogaus genialumas. Autorių veiklos pradžia buvo vedama ir fokusuojama  žmogaus genialumo faktoriumi. Beieškant būdo kaip asimiliuoti ir perteikti genialių žmonių veiklą bei mąstymą, atsirado Modeliavimas – bazinis NLP metodas. Modeliavimas buvo ir yra pagrindinis NLP metodas perteikiant genialius, super efektyvius elgesio, veiksmo modelius, kitiems žmonėms suprantamu, priimtinu būdu. Tam, kad sukurti NLP, John Grinder ir Richard Bandler, modeliavo to meto genialiausius ir originaliausius įvairių sričių žmones. Vėliau praktikoje naudodami Modeliavimo metodą, jie perteikė šias žinias kitiems žmonėms. Genialių “modelių” tarpe buvo genialiausiai  komunikuojantys žmonės, motyvatoriai, genialūs sportininkai, terapeutai ir kiti genialūs ir iškirtinai talentingi žmonės įvairiose  veiklos srityse. NLP Modeliavimas veiksmingas tokios žmogiškos veiklos srityse, kaip: sportas, verslas, komunikacija, inovacija, menas, kūrybingumas ir t.t. NLP Modeliavimas iki šiol, John Grinder manymu, yra pirminis, esminis ir vis naujas žmogiškas dimensijas atskleidžiantis NLP metodas. Richard Bandler garsėja savo praktiniais gebėjimais asimiliuoti ir efektyviai perteikti genialiausių žmonių veiklos modelius pasąmonės lygmenyje.

Modeliavimo projektas, pradėtas 1970-aisiais metais, įgalino Grinder ir Bandler, išgryninti įrankius, technikas, kurios suteikė galimybę perteikti genialumo esmę ir tuo būdu paspartinti genialumo asimiliaciją. Modeliavimo neatsiejama dalis – testavimas, kurio metu matomas asimiliacijos efektyvumas, arba reikiami pataisymai. Po daugelio eksperimentų, NLP autoriai pradėjo savo atrastą Modeliavimo metodą, plačiai taikyti dirbdami grupėse ir seminaruose. Besidominčiųjų ratas plėtėsi, šio metodo veiksmingumas ir efektyvumas buvo akivaizdus. Nors šiame etape, šie du vyrai dar neturėjo mintyje subrandinę pavadinimo šiam metodui. Taigi NLP atsirado ir buvo realizuojamas genialumo, efektyvumo įgyvendinimo tikslu.

Tam, kad suformuoti savo metodo esmę, buvo nuspręsta išleisti knygą. Tai buvo pirmasis kartas, kur NLP pavadinimas buvo panaudotas ir tokiu pavadinimu įvardintas šis metodas. NLP autoriai iki šiol  prisimena, kad pavadinimui “gimti” prireikė 36 valandų intensyvios rašymo sesijos, kurios metu jie dirbo  nuošalioje sodyboje, apsuptoje raudonmežio miško, Santa Kruz apylinkėse. Šios rašymo sesijos metu  atsirado pavadinimas, kuris tenkino abu naujo metodo autorius. Tai buvo 1975-tieji metai, knygos  pavadinimas – “Stebūklo struktūra”,  autoriai – Grinder ir Bandler. Svarbu paminėti, kad knyga parašyta tikslingai akademiniu stiliumi. NLP pavadinimas genialiai derėjo prie knygos akademiško bešąliško tikslumo.

Neuro: Žmogaus sensorinis (jutiminis) procesas. Kiekvienas individas absorbuoja informaciją per 5 jutiminius kanalus, ir to pasekoje formuoja savo vidinį išorinio pasaulio žemėlapį, kurį sudaro vaizdai, garsai, tactinis suvokimas (lytėjimo ir skonio suvokimas). O taip pat kiti galimi subtilūs vidiniai pojūčiai neurologiniame lygmenyje.

Lingvistinis: Kiekvienas žmogus “uždeda etiketes” viskam ką mato, girdi, jaučia, liečia ir užuodžia. Tai vyksta sekundžių ir sekundžių dalies spartumu. Šio proceso esmė – palyginti ateinačią informaciją su turimais vidiniais žemėlapiais. Žmogaus vidiniai žemėlapiai suformuoti  atmintyje esančios informacijos pagrindu – vaizdų, garsų, vidinių pojūčių, skonio ir kvapo. Žmogus suteikia asmeninę, subjektyvią prasmę viskam, pritaikydamas “etiketę”, panaudodamas kalbą ir žodžius.

Programavimas: veiksmo, elgesio apraiška, kas yra rezultatas arba pasekmė to, kokia informacija gauta ir asimiliuota (neurologinis procesas).

Fundamentalus NLP elementas yra tai, kad žmogus patiria ne tikrąjį pasaulį toks koks jis yra. Žmogus operuoja stipriai filtruojančiais vidiniais proto žemėlapiais, taip kurdamas vidinį išorinio pasaulio vaizdą. Kiekvieno žmogaus vidinis žemėlapis yra tik dalinė subjektyvi išorinio pasaulio prezentacija. Žmogaus pasaulio žemėlapis yra formuojamas interpretuojant informaciją, kuri ateina per 5 jutiminius kanalus, vėliau ši informacija “koduojama” panaudojant kalbą ir žodžius. Proto žemėlapiai yra tik subjektyvi interpretacija, o interpretacija nėra tiksli. Filtravimo sistema, esanti žmogaus proto žemėlapių dalis, nusako žmogaus pasirinkimo galimybių spektrą.

 Pavadinimas Neuro Lingvistinis Programavimas gali atrodyti keistas ir gan neįprastas, bet jis maksimaliai atspindi NLP galimybes ir pritaikymo kryptis: modeliavimas, aukšto efektyvumo būsenų palaikymas ir kūrimas, techikos įgalinančios efektyvias permainas ir  efektyvią komunikaciją. Bazinis NLP  metodas – Modeliavimas optimaliai talpina visas tris sudedamasias pavadinimo dalis:

  • Neuro – kaip išorinis pasaulis matomas, girdimas ir jaučiamas,
  • Lingvistinis  – kaip vyksta filtracija per vidinius filtrus, suteikiant žodinę, kalbinę formą
  • Programavimas – išorinė viso proceso išraiška, galutinis rezultatas.

Šie trys elementai nusako esminius proceso momentus. Šie trys elemetai parodo, ką žmogus kuriame etape ką daro ir kaip tai daro. Keitimo procese, jei žmogaus esami filtrai ir vidiniai žemėlapiai riboja ar suteikia skurdžias pasirinkimo galimybes – šie trys NLP elementai parodo, kuriame proceso etape ir kas gali būti keičiama.
Modernus NLP galėtų būti suskirstytas į tris dalis:

  • Klasikinis NLP, kurį sukūrė ir išvystė Grinderis ir Bandleris,
  • Naujasis NLP Kodas, ties kuriuo dirba John Grinder, Carmen Bostic St Clair,
  • NLP, vystomas Richard Bandler.

Modernus NLP,  šių dienų permainų aplinkoje, turi greitas ir efektyvias technikas ir modelius. Modernus NLP taikomas  komunikacijoje, aukšto efektyvumo reikalaujančiose srityse, mokymosi procesų akseleracijoje. NLP veiksmingai taikomas versle, edukacinėse sritys, terapijoje. NLP yra ir gali būti taikomas bet kurioje srityje, kuri reikalauja žmogaus veiklos tobulinimo.

Beveik 40 metų NLP taikomas ir naudojamas įvairiose žmogaus veiklos srityse.  Suteikiant siaurą apibrėžimą, tokiam plačiam pritaikymui reikalingas tikslumas. Bet bandant įvardinti esmės esmę, NLP galima apibrėžti taip: Neuro Lingvistinis Programavimas suteikia tiksliausią ir detaliausią modelį, kaip žmogus nesąmoningame lygmenyje organizuoja savo mąstymą, jautimą, kalbą, būsenas ir elgesį, ko pasekoje jis turi ir suvokia viso šio subtilaus proceso rezultatą.

Konsultantė
Daiva Kriugiškytė

Parašykite komentarą